• กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนฯ
  • ประกาศเจตนารมณ์
 

  
16055811111.JPG
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน ศึกษาดูงานโรงงานกลั่นน้ำมัน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

020458011.jpg
นายสมบูรณ์ ภัทรโพธา สรรพสามิตพื้นที่น่าน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 61 รูป ณ บริเวณข่วงเมืองน่าน และ ร่วมงานวันอนุรักษ์มรดกไทย มรดกน่าน รวมชาติพันธุ์คนน่านสู่อาเซียน ครั้งที่ 2 เ้ทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน : ผู้บันทึกข้อมูล 

11035811.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 7 สอนวิธีทำปุ๋ยหมัก และ ทำยาฆ่าแมลง ให้กับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน : ผู้บันทึกข้อมูล 

0503111.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน จัดโครงการ สรรพสามิตสัมพันธ์ คืนความสุขให้สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ปี 2558
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน : ผู้บันทึกข้อมูล 

2001581.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน จัดกิจกรรม เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิตครบรอบปีที่ 83
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน : ผู้บันทึกข้อมูล 

1401581jpg.jpg
"รักพ่อ" โครงการป้องกันไฟ ป้องกันป่า" ด้วยจิตอาสา 1 วัน 100 กิโลเมตร ถวายพ่อของแผ่นดิน วันพุธ ที่ 14 มกราคม 2558 บ้านน้ำเกี๋ยน หมู่ที่ 5 ต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน : ผู้บันทึกข้อมูล 

151257001.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่านจัดประชุมผู้ประกอบการทำสุรากลั่นชุมชนพื้นที่น่าน  สาขาเมืองน่าน  สาขาเวียงสา และสาขาปัว
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน : ผู้บันทึกข้อมูล 

nan05122557_thumb.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน : ผู้บันทึกข้อมูล 

151157111.jpg
โครงการสรรพสามิตพื้นที่น่าน & ไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาว
ฝ่ายอำนวยการ  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน : ผู้บันทึกข้อมูล 

280857111.jpg
แผนบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน ร่วมกับ สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน วันที่ 28 สิงหาคม 2557
ฝ่ายอำนวยการ  : ผู้บันทึกข้อมูล 

260857111.JPG
โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557 
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

120857111.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน ร่วมงาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาท เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2557
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

h0708570011.jpg
นายสมบูรณ์  ภัทรโพธา สรรพสามิตพื้นที่น่าน พร้อมด้วย ข้าราชการ 
ฝ่ายอำนวยการ  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน : ผู้บันทึกข้อมูล 

h27052557014.jpg
เวทีเสวนา "การสร้างมาตรการชุมชน เชื่อมโยงกับมาตรการทางกฎหมาย ในการควบคุมการผลิต การจำหน่าย และการซื้อเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ (เหล้า - เบียร์)
M suphakan : ผู้บันทึกข้อมูล 

untitled.bmp
สรรพสามิตพื้นที่น่าน พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมงานต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล 

headpak5.jpg
ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้อำนวยการภาค และผู้เกษียณอายุ
suphakan : ผู้บันทึกข้อมูล 

nan_act_12122556_thum.jpg
ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของศูนย์บูรณาการ (น่าน-แพร่)
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

nan_Act_5dec56_THUM.jpg
พิธีลงนามถวายพระพร ณ ข่วงเมืองน่าน
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

1462048_697326490307001_388182455_n-thum.jpg
โครงการ จัดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ธารน้ำใจให้คนน่าน ประจำปี 2556
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

23.10.7.bmp
งานรัฐพิธีวันปิยมหาราช

ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้ดูเเลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล