• กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนฯ
  • ประกาศเจตนารมณ์
 

  
151157111.jpg
โครงการสรรพสามิตพื้นที่น่าน & ไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาว
ฝ่ายอำนวยการ  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน : ผู้บันทึกข้อมูล 

280857111.jpg
แผนบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน ร่วมกับ สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน วันที่ 28 สิงหาคม 2557
ฝ่ายอำนวยการ  : ผู้บันทึกข้อมูล 

260857111.JPG
โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557 
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

120857111.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน ร่วมงาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาท เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2557
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

h0708570011.jpg
นายสมบูรณ์  ภัทรโพธา สรรพสามิตพื้นที่น่าน พร้อมด้วย ข้าราชการ 
ฝ่ายอำนวยการ  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน : ผู้บันทึกข้อมูล 

h27052557014.jpg
เวทีเสวนา "การสร้างมาตรการชุมชน เชื่อมโยงกับมาตรการทางกฎหมาย ในการควบคุมการผลิต การจำหน่าย และการซื้อเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ (เหล้า - เบียร์)
M suphakan : ผู้บันทึกข้อมูล 

untitled.bmp
สรรพสามิตพื้นที่น่าน พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมงานต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล 

headpak5.jpg
ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้อำนวยการภาค และผู้เกษียณอายุ
suphakan : ผู้บันทึกข้อมูล 

nan_act_12122556_thum.jpg
ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของศูนย์บูรณาการ (น่าน-แพร่)
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

nan_Act_5dec56_THUM.jpg
พิธีลงนามถวายพระพร ณ ข่วงเมืองน่าน
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

1462048_697326490307001_388182455_n-thum.jpg
โครงการ จัดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ธารน้ำใจให้คนน่าน ประจำปี 2556
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

23.10.7.bmp
งานรัฐพิธีวันปิยมหาราช

ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้ดูเเลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล 

IMG_5542.jpg
งานเกษียณอายุราชการ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
ผู้ดูเเลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล 

IMG_1584.JPG
ร่วมกันสรงน้ำพระที่วัดภูมินทร์และรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
ผู้ดูเเลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล 

DSC06208.JPG
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างจัดพิธี ปีใหม่เมือง รดน้ำดำหัว นางวารุณี อยู่สุข
ผู้ดูเเลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล 

DSC00235.JPG
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน ตรวจเยี่ยมตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
ผู้ดูเเลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล 

Mueang_01.JPG
จัดประชุมผู้รับอนุญาตทำสุราชุมชนในเขตพื้นที่สาขาเมืองน่านและสาขาเวียงสาและสาขาปัว
ผู้ดูเเลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล 

IMG_1358.JPG
ร่วมงานและจัดนิทรรศการประเพณีและของดีเมืองน่าน 2556
ผู้ดูเเลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล 

DSC06119.JPG
"จัดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 8-17 มีนาคม 2556"
ผู้ดูเเลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล 

IMG_9334.JPG
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่านจัดกิจกรรมครบรอบ 81 ปี
ผู้ดูเเลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล