• คู่มือประชาชน
 

  
031258111.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังงานของแผ่นดิน
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน : ผู้บันทึกข้อมูล 

101158069.jpg
เวทีเสวนา"สร้างมาตรการชุมชน เชื่อมโยงกับมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการผลิต การจำหน่าย และซื้อเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์(เหล้า-เบียร์)
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน : ผู้บันทึกข้อมูล 

091158111.jpg
การประชุมคณะกรรมการทำงานกำหนดเขตพื้นที่ "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน : ผู้บันทึกข้อมูล 

100958111.jpg
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา (Campus Safety Zone)
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน : ผู้บันทึกข้อมูล 

090958111.JPG
การประชุมคณะกรรมการทำงานกำหนดเขตพื้นที่ "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา" วันพุธ ที่ 9 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดน่าน
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน : ผู้บันทึกข้อมูล